Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

 

Bruk og vedlikehold av ditt Alfa3 produkt

Til den daglige rengjøringen kan du klare deg med en lett fuktet mikrofiberklut. Ikke bruk mye vann. Til en litt grundigere rengjøring kan du bruke en svak såpeoppløsning. Deretter tørker du over med en tørr ren klut. Det er viktig for overflatebehandlingen at såperester fjernes etter vask, da disse ofte inneholder kjemikalier som kan skade over tid. Fuktighet som vann i dråper må tørkes bort. Vær forsiktig med å sette våte og/eller varme ting inn i skapene. Det kan forårsake misfarging/skade av overflaten.

 

Rengjøring av laminatbenkeplater

Du kan rengjøre med lunkent såpevann og en klut (ikke oppvaskmiddel). Du må aldri bruke skurepulver eller andre rengjøringsmidler som inneholder slipemiddel. Det må heller ikke brukes stålull, rens-lett eller lignende. Konstaterer vi at det er brukt noen av disse midlene, dekker ikke vår garanti. Hvis det er flekker som ikke kan fjernes, kan du bruke klorin og vann. Det er svært viktig at du sørger for grundig avtørring, samt god utluftning.

 

Heltre benkeplater (krever en del vedlikehold)

Fra fabrikken er benkeplatene behandlet med olje. Benkeplatene varer lengst hvis du i starten etterbehandler dem ofte med olje. Etterbehandlingen foretas 2-3 ganger de første ukene. Deretter behandler man etter behov.

 

Vedlikehold

1. Påfør et tynt lag med olje.

2. Ved å slipe i oljen med en slipepute oppnår man en veldig fin og glatt overflate.

3. La oljen trekke i 3-5 minutter ( platene må ikke ”bade” i olje). I de områdene hvor platene hurtig blir helt eller delvis tørr, påfører du litt ekstra olje.

4. Platene tørres av med en tørr klut som ikke loer, og poleres deretter. (viktig at det ikke er igjen våte flekker, da disse har lett for å bli seige, og vanskelige å fjernet når de har herdet). 

5. La oljen tørke over natten i romtemperatur før bruk.

 

Rengjøring

Til daglig anbefales mildt såpevann.

OBS! Ikke konsentrert såpe / oppvaskmiddel.

 

Bemerk

Unngå lengre tids påvirkning av vann på platene, for eksempel i forbindelse med kluter, kopper, tallerkener, vaser eller lignende.

 

 

OBS!!

Oljekluter kan lett selvantenne.

Brukte kluter skal enten brennes eller oppbevares i et glass med tette lokk.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares tørt og frostfritt.